Indeksdesign

Dialogboksen Indeks Design lar deg definere og redigere indeksene for gjeldende tabell.

For å bruke denne funksjonen …

Trykk på knappen Tabeller i et databasevindu. Velg så Sett inn → Tabellutforming eller Rediger → Rediger


Tabellutforming

Indeksliste

Viser en liste over tilgjengelige indekser. Velg en indeks fra listen for redigering. Detaljene til den valgte indeksen vises i dialogboksen.

Ny indeks

Oppretter en ny indeks.

Slett gjeldende indeks

Sletter gjeldende indeks.

Gi nytt navn til gjeldende indeks

Gi nytt navn til gjeldende indeks.

Lagre gjeldende indeks

Lagre gjeldende indeks i datakilden.

Tilbakestill gjeldende indeks

Tilbakestiller gjeldende indeks til innstillingen den hadde da dialogen ble startet.

Indeksdetaljer

Så snart du endrer en detalj for gjeldende indeks og deretter velger en annen indeks, overføres endringen umiddelbart til datakilden. Du kan bare forlate dialogboksen, eller velge en annen indeks, hvis endringen har blitt godkjent av datakilden. Du kan imidlertid angre endringen ved å klikke på Tilbakestill gjeldende indeks-ikonet.

Unik

Spesifiserer om gjeldende indeks kun tillater unike verdier. Ved å krysse av for Unik -alternativet forhindrer att dupliserte legges inn i feltet og slik sikrer dataintegritet.

Felt

Felt-området viser en liste over felt i gjeldende tabell. Du kan også velge flere felt. For å fjerne et felt fra utvalget, velg den tomme oppføringen i starten av listen.

Indeksfelt

Viser en liste over feltene i gjeldende tabell. Du kan velge mer enn ett felt.

Sorteringsrekkefølge

Angir sorteringsrekkefølgen for indeksene.

Lukk

Lukker dialogen.

Supporter oss!