Tabell Design

I vinduet Tabelldesign definerer du nye tabeller eller redigerer strukturen til en eksisterende tabell.

For å bruke denne funksjonen …

Trykk på knappen Tabell i et databasevindu. Velg så Sett inn → Tabellutforming eller Rediger → Rediger


Databaseoversikt

Tabellutforming

Vinduet har sin egen menylinje. Den inneholder ogs√• f√łlgende nye kommando: Indeksdesign

Tabelldefinisjonsområde

Dette området er der du definerer tabellstrukturen.

Feltnavn

Spesifiserer navnet på datafeltet. Databasemotoren kan pålegge begrensninger på lengden på tabellnavnet, og bruken av spesialtegn og mellomrom i tabellnavnet.

Felttype

Spesifiserer felttypen. De tilgjengelige felttypene er begrenset av databasemotoren som brukes.

Beskrivelse

Angir en valgfri beskrivelse for hvert felt.

Radoverskriftene inneholder f√łlgende kontekstmenykommandoer:

Kutt

Klipper ut den valgte raden til utklippstavlen.

Kopier

Kopierer den valgte raden til utklippstavlen.

Lim inn

Limer inn innholdet av utklippstavlen.

Slett

Sletter den valgte raden.

Sett inn rader

Setter inn en tom rad over gjeldende rad, hvis tabellen ikke er lagret. Setter inn en tom rad på slutten av tabellen hvis tabellen allerede er lagret.

Prim√¶rn√łkkel

Hvis denne kommandoen har en avmerkning, er datafeltet definert som en prim√¶rn√łkkel. Ved √• klikke p√• kommandoen aktiverer/deaktiverer du prim√¶rn√łkkeldefinisjonen til feltet. Kommandoen er bare synlig hvis datakilden st√łtter prim√¶rn√łkler.

Feltegenskaper

Definerer egenskapene til det valgte feltet.

Lengde

Angir maksimalt antall tegn som er tillatt for datainntasting i det tilsvarende datafeltet, inkludert mellomrom eller spesialtegn.

Desimaler

Angir antall desimaler for et numerisk felt eller desimalfelt.

Standardverdi

Spesifiserer standardverdien for nye dataposter.

Eksempel på format

Viser et eksempel på formatkoden til feltet ved å bruke den på standardverdien. Velg formatkoden med Formatfelt-knappen.

Formatfelt

Denne knappen åpner dialogboksen Formatfelt.

Hjelpeområde

Viser en hjelpestreng eller hint definert av databasedesigneren for det gitte feltet.

Supporter oss!