Tabell kontekstmenyer

Kontekstmenyen til tabellkontaineren tilbyr ulike funksjoner som gjelder for alle databasetabeller. For å redigere en bestemt tabell i databasen, velg den tilsvarende tabellen og åpne kontekstmenyen.

For å bruke denne funksjonen …

Trykk på knappen Tabeller i et databasevindu


note

Avhengig av konteksten er det mulig at ikke alle funksjonene for din nåværende database vil være oppført i kontekstmenyene. For eksempel er kommandoen Relasjoner for å definere relasjoner mellom ulike tabeller bare tilgjengelig med relasjonsdatabaser.


Avhengig av databasesystemet som brukes, vil du finne følgende oppføringer på kontekstmenyene:

Åpne

Bruk Åpne-kommandoen for å åpne det valgte objektet i en ny oppgave.

Hvis en tabell er åpen, er det flere funksjoner tilgjengelig for å redigere dataene.

Relasjoner

Denne kommandoen åpner vinduet Relasjonsdesign , som lar deg definere relasjoner mellom ulike databasetabeller.

Lag lenke

Denne kommandoen kan brukes når et objekt er merket. En lenke med navnet «Lenke til xxx» (der xxx er navnet på objektet) blir laget direkte i samme mappe som det valgte objektet.

Supporter oss!