Table Context Menus

The context menu of the table container offers various functions that apply to all database tables. To edit a particular table within the database, select the corresponding table and open its context menu.

For å bruke denne funksjonen …

Trykk på knappen Tabeller i et databasevindu


note

Depending on the context, it is possible that not all the functions for your current database will be listed in the context menus. For example, the Relationships command for defining relationships between various tables is only available with relational databases.


Depending on the database system used, you will find the following entries on the context menus:

Åpne

Bruk Åpne-kommandoen for å åpne det valgte objektet i en ny oppgave.

If a table is open, there are several functions available to edit the data.

Relations

This command opens the Relation Design window, which allows you to define relationships between various database tables.

Lag lenke

Denne kommandoen kan brukes når et objekt er merket. En lenke med navnet «Lenke til xxx» (der xxx er navnet på objektet) blir laget direkte i samme mappe som det valgte objektet.

Supporter oss!