Tabeller

Redigeringsmodus for tabelldata lar deg se dataene dine som rader med poster, med valgfri filtrering og sortering av disse dataene. I denne modusen kan du også legge inn nye poster, gjøre endringer i og slette eksisterende poster.

I hjelpen for LibreOffice finner du mer informasjon om følgende emner:

Opprett ny eller rediger tabelldesignet

Datakilder

Dette avsnittet inneholder informasjon om utforsking og redigering av databasetabeller.

Søk etter post

I skjemaer og databasetabeller kan du lete gjennom datafelter, listebokser og avkryssingsbokser for bestemte verdier.

Sorter og filtrer data

Relasjoner, primær og ekstern nøkkel

Tabell kontekstmenyer

Kontekstmenyen til tabellkontaineren tilbyr ulike funksjoner som gjelder for alle databasetabeller. For å redigere en bestemt tabell i databasen, velg den tilsvarende tabellen og åpne kontekstmenyen.

Supporter oss!