Skjemadesign

Ethvert LibreOffice dokument kan utvides til et skjema. Bare legg til en eller flere skjemakontroller.

Åpne verktøylinjen for skjemakontroller. Skjemakontrollverktøylinjen inneholder funksjonene som er nødvendige for å redigere et skjema. Flere funksjoner finner du på Skjemadesign-linjen og Flere kontroller-linjen.

I skjemadesignmodus kan du inkludere kontroller, bruk egenskaper på dem, definer skjemaegenskaper og definer underskjemaer.

Skjemanavigator-ikonetIkon på Skjemadesign-linjen åpner Skjemanavigatoren.

Åpne i designmodus-ikonetIkon lar deg lagre et skjemadokument slik at det alltid åpnes i skjemadesignmodus.

Hvis det oppstår en feil når du tildeler egenskaper til objektene i skjemaet (for eksempel når du tilordner en ikke-eksisterende databasetabell til et objekt), vises en tilhørende feilmelding. Denne feilmeldingen kan inneholde en Mer-knapp. Hvis du klikker på Mer, vises en dialogboks som viser mer informasjon om det gjeldende problemet.

Supporter oss!