Skjema

Skjemaer kan brukes til enkelt ĂĽ legge inn eller redigere eksisterende databaseinnhold.

SkjemaVeiviser

Skjemakontroller

Verktøylinjen Skjemakontroller inneholder verktøyene som kreves for ü lage et skjema i en tekst, tabell, tegning eller et presentasjonsdokument.

Skjema i Design Modus

I designmodus utformes skjemaet og egenskapene til skjemaet og kontrollene defineres.

Søk etter post

Lar gjennom databasetabeller og skjemaer. I skjemaer og databasetabeller kan du lete gjennom datafelter, listebokser og avkryssingsbokser for bestemte verdier.

Sortering og filtrering av data

Du finner sorterings- og filterfunksjonene i verktøylinjen nür du üpner et skjema i brukermodus.

Supporter oss!