Join Egenskaper

Hvis du dobbeltklikker på en forbindelse mellom to koblede felt i spørringsdesignet, eller hvis du velger Sett inn - Ny relasjon, vises dialogboksen Slå sammen. Disse egenskapene vil bli brukt i alle søk som opprettes i fremtiden.

For å bruke denne funksjonen …

Åpne spørringsutforminga og velg Set inn → Ny relasjon eller dobbeltklikk på ee sambandslinje mellom to tabeller.


Involverte tabeller

Spesifiserer to forskjellige tabeller du vil joine.

Involverte felt

Spesifiserer to datafelt som skal kobles sammen av en relasjon.

Alternativer

Type

Spesifiserer join-typen for den valgte join. Noen databaser støtter bare et undersett av de ulike mulige typene.

Indre Join

I en indre join inneholder resultattabellen bare de postene der innholdet i de koblede feltene er det samme. I LibreOffice SQL denne typen av koblingen er opprettet av en tilsvarende WHERE-klausul.

Venstre Join

I en venstre join inneholder resultattabellen alle postene for feltene du har spurt om fra den venstre tabellen, og bare postene for feltene du har spurt om fra den høyre tabellen som innholdet i de koblede feltene er like. I LibreOffice SQL tilsvarer denne typen lenker kommandoen LEFT OUTER JOIN.

Høyre Join

I en høyre-join inneholder resultattabellen alle postene for feltene du har spurt om fra den høyre tabellen, og bare postene for feltene du har spurt om fra den venstre tabellen som innholdet i de koblede feltene er like. I LibreOffice SQL tilsvarer denne typen lenker kommandoen RIGHT OUTER JOIN.

Full Join

I en fullstendig join inneholder resultattabellen alle oppføringene for feltene du spør etter fra venstre og høyre tabell. I SQL-en til LibreOffice denne typen av lenke tilsvarer kommandoen FULL OUTER JOIN.

Naturlig

I en naturlig sammenføyning settes nøkkelordet NATURAL inn i SQL-setningen som definerer relasjonen. Relasjonen slår sammen alle kolonner som har samme kolonnenavn i begge tabellene. Den resulterende sammenføyde tabellen inneholder bare én kolonne for hvert par med like navngitte kolonner.

Supporter oss!