Manglende Element

Hvis et spÞrsmÄl der tabeller eller felt ikke lenger eksisterer, blir Äpnet, vises dialogboksen Mangler element . Denne dialogen navngir den manglende tabellen eller feltet som ikke kan tolkes, og lar deg bestemme hvordan du skal fortsette med prosedyren.

For Ă„ bruke denne funksjonen 


Trykk pĂ„ knappen SpĂžrringer i et databasefil vindu og velg Rediger → Rediger.
Dette dialogvinduet vises nÄr de refererte feltene ikke lenger finnes..


Hvordan fortsette?

Det er tre alternativer for Ä svare pÄ dette spÞrsmÄlet:

Vil du virkelig Ă„pne spĂžrringen i den grafiske visningen?

Allows you to open the query in the Design View in spite of missing elements. This option also allows you to specify if other errors need to be ignored.

SÞket Äpnes i designvisningen (det grafiske grensesnittet). Manglende tabeller vises som tomme og ugyldige felt vises med deres (ugyldige) navn i listen over felt. Dette lar deg jobbe med nÞyaktig de feltene som forÄrsaket feilen.

Åpne sperringen i SQL visning

Allows you to open the query design in the SQL Mode and to interpret the query as a Native SQL. You can only quit the native SQL mode when the LibreOffice statement is completely interpreted (only possible if the used tables or fields in the query really exist).

Ikke Ă„pne sperringen

Lar deg avbryte prosedyren og spesifisere at spĂžrringen ikke skal Ă„pnes. Dette alternativet tilsvarer funksjonen til dialogboksen Avbryt.

Ignorer ogsÄ lignende feil

Hvis du valgte det fÞrste alternativet, men likevel Þnsker Ä Äpne spÞrringen i grafikkvisningen til tross for manglende elementer, kan du spesifisere om andre feil skal bli ignorert. I den nÄvÊrende Äpningsprosessen vil ingen feilmelding vises hvis spÞrringen ikke kan tolkes riktig.

Supporter oss!