Manglende Element

Hvis et spÞrsmÄl der tabeller eller felt ikke lenger eksisterer, blir Äpnet, vises dialogboksen Mangler element . Denne dialogen navngir den manglende tabellen eller feltet som ikke kan tolkes, og lar deg bestemme hvordan du skal fortsette med prosedyren.

For Ă„ bruke denne funksjonen 


Trykk pĂ„ knappen SpĂžrringer i et databasefil vindu og velg Rediger → Rediger.
Dette dialogvinduet vises nÄr de refererte feltene ikke lenger finnes..


Hvordan fortsette?

Det er tre alternativer for Ä svare pÄ dette spÞrsmÄlet:

Vil du virkelig Ă„pne spĂžrringen i den grafiske visningen?

Lar deg Äpne spÞrringen i Design Visning til tross for manglende elementer. Dette alternativet lar deg ogsÄ spesifiser om andre feil skal ignoreres.

SÞket Äpnes i designvisningen (det grafiske grensesnittet). Manglende tabeller vises som tomme og ugyldige felt vises med deres (ugyldige) navn i listen over felt. Dette lar deg jobbe med nÞyaktig de feltene som forÄrsaket feilen.

Åpne sperringen i SQL visning

Lar deg Äpne spÞrringsdesignet i SQL-modus og tolke spÞrringen som en Ren SQL. Du kan bare avslutte den opprinnelige SQL-modusen nÄr LibreOffice-setningen er fullstendig tolket (kun mulig hvis de brukte tabellene eller feltene i spÞrringen virkelig eksisterer).

Ikke Ă„pne sperringen

Lar deg avbryte prosedyren og spesifisere at spĂžrringen ikke skal Ă„pnes. Dette alternativet tilsvarer funksjonen til dialogboksen Avbryt.

Ignorer ogsÄ lignende feil

Hvis du valgte det fÞrste alternativet, men likevel Þnsker Ä Äpne spÞrringen i grafikkvisningen til tross for manglende elementer, kan du spesifisere om andre feil skal bli ignorert. I den nÄvÊrende Äpningsprosessen vil ingen feilmelding vises hvis spÞrringen ikke kan tolkes riktig.

Supporter oss!