Spørringer

En "spørring" er en spesiell visning av et bord. En spørring kan vise valgte poster eller valgte felt i poster; den kan også sortere postene. En spørring kan gjelde for en tabell eller flere tabeller, hvis de er koblet sammen med felles datafelt.

For å bruke denne funksjonen …

Trykk på knappen Spørringer i et databasevindu


Bruk spørsmål til å finne poster fra datatabeller basert på visse kriterier. Alle spørsmål som er opprettet for en database, vises under Queries -oppføringen. Siden denne oppføringen inneholder databaseforespørslene, kalles den også "spørringsbeholderen".

Utskrift av Spørringer

Slik skriver du ut et spørsmål eller en tabell:

  1. Åpne et tekstdokument (eller et regnearkdokument hvis du foretrekker de spesifikke utskriftsfunksjonene til denne typen av dokumenter).

  2. Åpne databasefilen og klikk på tabellikonet hvis du vil skrive ut en tabell, eller klikk på spørringsikonet hvis du vil skrive ut en spørring.

  3. Dra navnet på tabellen eller spørringen til det åpne tekstdokumentet eller regnearket. Dialogen Sett inn Database Kolonner åpnes.

  4. Bestem hvilke kolonner = datafelt du vil inkludere. Du kan også klikke på AutoFormat -knappen og velge en tilsvarende formateringstype. Lukk dialogen.

    Spørringen eller tabellen blir satt inn i dokumentet.

  5. Skriv ut dokumentet ved å velge Fil - Utskrift .

tip

Du kan også åpne datakildevisningen (Ctrl + Shift + F4), velge hele databasetabellen i datakildevisningen (klikk i øverste venstre hjørne av tabellen) og dra valget til et tekstdokument eller regneark.


Sortering og FiltrerData

Lar deg sortere og filtrere dataene i en spørring.

Spørringsdesign

Med Spørresdesign kan du opprette og redigere en spørring eller visning.

Verktøylinje for spørringsutforming

Når du lager eller redigerer en SQL-spørring, kan du bruke knappene i verktøylinjen for spørringsutforming til å kontrollere datavisningen.

Spørring i flere tabeller

Søkeresultatet kan inneholde data fra flere tabeller hvis disse er koblet til hverandre av passende datafelt.

Formulering av søkekriterier

Du kan finne ut hvilke operatører og kommandoer som kan brukes til å formulere filterbetingelsene for en spørring.

Utføring av funksjoner

Du kan utføre beregninger med dataene i en tabell og lagre resultatene som spørringsresultat.

Supporter oss!