Verktøylina «Formatering»

Formatteringslinjen vises når et diagram er i endringsmodus. Dobbelklikk diagrammet for å aktivere endringsmodus. Klikk utenfor diagrammet for å forlate endringsmodus.

Du kan redigere formateringen av et diagram ved hjelp av kontrollelementene og ikonene på formateringslinjen.

Velg diagramelement

Merk elementet som du vil formatere. Det valgte elementet vises i forhåndsvising av diagrammet. Klikk på «Formater utvalget …« for å åpne dialogvinduet med valgene for det valgte elementet.

Formatvalg

Åpner Egenskaper-dialogen for det markerte elementet

Diagramtype

Åpner dialogvinduet for diagramtype.

Diagramdatatabell

Åpner Datatabell dialogen hvor du kan redigerer diagramdataene

Horisontalt Rutenett

Ikonet "Vis/skjul horisontalt rutenett" på verktøylinjen, slår av og på visning av rutenettet på Y-aksen.

Forklaring på/av

For å vise eller skjule en forklaring, klikk på "Vis/skjul forklaring på verktøylinjen.

Skaler tekst

Endrer størrelsen på teksten i diagrammet i samsvar med endringene du gjør i størrelsen på diagrammet.

Automatisk utseende

Flytter alle diagramdataene til standardplasseringene. Denne funksjonen endrer ikke diagramtypen eller andre egenskaper enn selve plasseringen av objektene.

Supporter oss!