Bruke diagrammer i LibreOffice

Ekstern video

Vennligst godta denne videoen. Ved å godta vil du få tilgang til innhold fra YouTube, en tjeneste levert av en ekstern tredjepart.

YouTubes retningslinjer for personvern

Med LibreOffice kan du presentere data grafisk i et diagram, slik at du visuelt kan sammenligne dataserier og se trender i dataene. Du kan sette inn diagrammer i regneark, tekstdokumenter, tegninger og presentasjoner.

Diagramdata

Diagrammer kan bygge på følgende data:

 1. Regnearkverdier fra celleområder i Calc

 2. Celleverdier fra en tabell i Writer

 3. Verdier du skriver inn i dialogvinduet ,Diagramdatatabell (du kan lage disse diagrammene i Writer, Draw eller Impress, og du kan også lime dem inn i Calc)

Sette inn et diagram

Sette inn diagrammer

Velge diagramtype

Redigere et diagram

 1. Trykk på et diagram for å redigere egenskapene til diagramobjektet:

  størrelse og plassering på den gjeldende siden.

  Justering, tekstbryting, ytre kantlinjer og mer.

 2. Dobbeltklikk et diagram for å redigere det:

  Diagramdataverdier (for diagrammer med egne data).

  Diagramtype, akser, titler, vegger, rutenett og mer.

 3. Dobbeltklikk et diagramelement når du redigerer diagrammet:

  Dobbeltklikk på en akse for å redigere skala, type, farge og mer.

  Dobbeltklikk et datapunkt for å redigere de grafiske verdiene i dataserien

  Når en dataserie er markert, kan du klikke og deretter dobbeltklikke på et datapunkt for å redigere egenskapene for dette datapunktet (for eksempel en enkelt stolpe i et stolpediagram).

  Dobbeltklikk på en forklaring for å redigere den. Klikk og deretter dobbeltklikk på et symbol i den valgte forklaringen for å redigere dataserien som hører til.

  Dobbeltklikk på alle andre diagramelement, eller klikk på elementet for å åpne formatmenyen, for å redigere egenskapene.

 4. Trykk utenfor diagrammet for å avslutte redigeringen.

Tipsikon

Du kan skrive ut et diagram i god kvalitet ved å eksportere det til en PDF-fil og deretter skrive ut denne filen.


I redigeringsmodus for diagrammet blir Verktøylinjen Formatering» for diagrammet vist nær den øverste kanten av dokumentet. Verktøylinjen for tegneverktøyene blir vist nederst i dokumentet. Denne verktøylinjen viser symbolene for Tegning fra Draw og Impress.

Du kan høyreklikke et element i et diagram for å åpne sprettoppmenyen. Denne inneholder kommandoer for å formatere det valgte elementet.

Redigere diagramtitler

Redigere diagramakser

Redigere diagramforklaringer

Legge til tekstur på diagramsøyler

3D-visning

Hjelp om hjelpen

Hjelp viser til standardindstillingene for programmet på et standard system. Beskrivningen av farger, musehandlinger og andre element som er systemavhengige kan bli styrte av systeminnstillingene og kan derfor avvike for det programmet og systemet du bruker.

Supporter oss!