Bruke diagrammer i LibreOffice

Ekstern video

Vennligst godta denne videoen. Ved Ä godta vil du fÄ tilgang til innhold fra YouTube, en tjeneste levert av en ekstern tredjepart.

YouTubes retningslinjer for personvern

Med LibreOffice kan du presentere data grafisk i et diagram, slik at du visuelt kan sammenligne dataserier og se trender i dataene. Du kan sette inn diagrammer i regneark, tekstdokumenter, tegninger og presentasjoner.

Diagramdata

Diagrammer kan bygge pÄ fÞlgende data:

 1. Regnearkverdier fra celleomrÄder i Calc

 2. Celleverdier fra en tabell i Writer

 3. Verdier du skriver inn i dialogvinduet ,Diagramdatatabell (du kan lage disse diagrammene i Writer, Draw eller Impress, og du kan ogsÄ lime dem inn i Calc)

Sette inn et diagram

Sette inn diagrammer

Velge diagramtype

Redigere et diagram

 1. Trykk pÄ et diagram for Ä redigere egenskapene til diagramobjektet:

  stÞrrelse og plassering pÄ den gjeldende siden.

  Justering, tekstbryting, ytre kantlinjer og mer.

 2. Dobbeltklikk et diagram for Ă„ redigere det:

  Diagramdataverdier (for diagrammer med egne data).

  Diagramtype, akser, titler, vegger, rutenett og mer.

 3. Dobbeltklikk et diagramelement nÄr du redigerer diagrammet:

  Dobbeltklikk pÄ en akse for Ä redigere skala, type, farge og mer.

  Dobbeltklikk et datapunkt for Ă„ redigere de grafiske verdiene i dataserien

  NÄr en dataserie er markert, kan du klikke og deretter dobbeltklikke pÄ et datapunkt for Ä redigere egenskapene for dette datapunktet (for eksempel en enkelt stolpe i et stolpediagram).

  Dobbeltklikk pÄ en forklaring for Ä redigere den. Klikk og deretter dobbeltklikk pÄ et symbol i den valgte forklaringen for Ä redigere dataserien som hÞrer til.

  Dobbeltklikk pÄ alle andre diagramelement, eller klikk pÄ elementet for Ä Äpne formatmenyen, for Ä redigere egenskapene.

 4. Trykk utenfor diagrammet for Ă„ avslutte redigeringen.

Tipsikon

Du kan skrive ut et diagram i god kvalitet ved Ă„ eksportere det til en PDF-fil og deretter skrive ut denne filen.


I redigeringsmodus for diagrammet blir VerktÞylinjen Formatering» for diagrammet vist nÊr den Þverste kanten av dokumentet. VerktÞylinjen for tegneverktÞyene blir vist nederst i dokumentet. Denne verktÞylinjen viser symbolene for Tegning fra Draw og Impress.

Du kan hĂžyreklikke et element i et diagram for Ă„ Ă„pne sprettoppmenyen. Denne inneholder kommandoer for Ă„ formatere det valgte elementet.

Redigere diagramtitler

Redigere diagramakser

Redigere diagramforklaringer

Legge til tekstur pÄ diagramsÞyler

3D-visning

Hjelp om hjelpen

Hjelp viser til standardindstillingene for programmet pÄ et standard system. Beskrivningen av farger, musehandlinger og andre element som er systemavhengige kan bli styrte av systeminnstillingene og kan derfor avvike for det programmet og systemet du bruker.

Supporter oss!