Hurtigtaster for diagrammer

Du kan bruke følgende hurtigtaster i diagrammer.

Du kan også bruke de generelle hurtigtastene for LibreOffice.

Hurtigtaster i diagrammer

Hurtigtaster

Resultater

Tabulator

Velg neste objekt.

Shift + Tabulator

Velg forrige objekt.

Home

Velg første objekt.

End

Velg siste objekt.

Escape

Avbryt valg

Pil opp/ned/venstre/høyre

Flytt objektet i pilretningen.

Pil opp/ned/venstre/høyre i sektordiagram

Flytt det valgte kakestykket i pilretningen.

«F2» i titler

Start tekstskriving.

F3

Åpne en gruppe slik at du kan redigere individuelle komponenter (i forklaringer og dataserier).

+F3

Gå ut av gruppe (i forklaringer og dataserier).

+/-

Forminsk eller forstørr diagrammet.

+/- i kakediagrammer

Flytt det valgte kakestykket ut fra eller inn i kakediagrammet.

Supporter oss!