Diagramveiviseren – Dataoverskrifter

På denne siden av diagramveiviseren kan du endre kildeområdet til hver dataserie for seg, også overskriftene deres. Du kan også endre området til kategoriene. Du kan først velge dataområdet på siden Dataområde, og så fjerne dataserier eller legge til dataserier fra andre celler på denne siden.

Tipsikon

Hvis du synes det er for mange valg på denne siden, kan du bare velge dataområdet på siden Dataområde og hoppe over denne siden.


For å bruke denne funksjonen …

VelgSett inn - Diagram

Icon

Sett in - Diagram

Dobbeltklikk på et diagram og velg så «Format → Dataområder»


Dette dialogvinduet er bare tilgjengelig for diagrammer basert på tabeller i Calc eller Writer.

Du kan trykke Shift+F1 og peke på en kontroll for å finne ut mer om denne kontrollen.

Ordne dataserier

I Dataserier-listen ser du alle dataserier i det gjeldende diagrammet.

Endre dataserier

  1. Velg en dataserie i listen for å se og endre egenskapene dens.

    I listen Dataområder får du se rollene navn og celleområdene til dataseriene.

  2. Velg et element og endre innholdet i tekstfeltet nedenfor.

    Etiketten ved tekstfeltet viser den valgte rollen.

  3. Skriv inn området eller velg Velg dataområde for å forminske dialogvinduet og velge området med musa.

    Hvis du vil ha et dataområde som består av flere celleområder som ikke ligger inntil hverandre, sett inn det første området, skriv inn et semikolon til slutt i tekstfeltet og velg de neste områdene. Bruk semikolon for å skille områder.

Området til en datarolle som Y-verdier må ikke inneholde overskriftsceller.

Endre kategorier eller dataoverskrifter

Teksten vises på X-aksen eller som dataoverskrifter avhengig av diagramtypen.

Supporter oss!