Diagramveiviseren – Dataområde

På denne siden av diagramveiviseren kan du velge et enkelt dataområde som kilde. Dette området kan bestå av flere rektangulære celleområder.

Tipsikon

Bruk diagramveiviserens dataserie-side om du har behov for mer nøyaktig kontroll over dataområdene.


For å bruke denne funksjonen …

VelgSett inn - Diagram

Icon

Sett in - Diagram

Dobbeltklikk på et diagram og velg så «Format → Dataområder»


Dette dialogvinduet er bare tilgjengelig for diagrammer basert på tabeller i Calc eller Writer.

Du kan trykke Shift+F1 og peke på en kontroll for å finne ut mer om denne kontrollen.

Angi et dataområde

 1. Velg dataområdet ved å gjøre en av følgende:

  Skriv inn dataområdet i tekstfeltet.

  Et eksempel på et dataområde i Calc er "$Sheet1.$B$3:$B$14". Merk at dataområdet kan bestå av mer enn en del av regnearket, for eksempel er "$Sheet1.A1:A5;$Sheet1.D1:D5" også et gyldig dataområde. Et eksempel på et dataområde i Writer er «Tabell1.A1:E4».

  Trykk på Velg dataområde i Calc for å forminske dialogvinduet og dra med musa for å velge dataområdet.

  Hvis du vil ha et dataområde som består av flere celleområder som ikke ligger inntil hverandre, sett inn det første området, skriv inn et semikolon til slutt i tekstfeltet og velg de neste områdene. Bruk semikolon for å skille områder.

 2. Velg enten dataserier i rader eller dataserier i kolonner.

 3. Velg om dataområdet har overskrifter i første rad, første kolonne eller begge deler.

I forhåndsvisningen kan du se hvordan det ferdige diagrammet vil se ut.

Supporter oss!