Diagramveiviseren – Diagramtype

På den første siden av diagramveiviseren kan du velge diagramtype.

For å bruke denne funksjonen …

VelgSett inn - Diagram

Icon

Sett in - Diagram


Du kan trykke Shift+F1 og peke på en kontroll for å finne ut mer om denne kontrollen.

Velge diagramtype

  1. Velg diagrammets grunntype: ved å trykke på en av oppføringene Kolonne, Søyle, Kakestykke og så videre.

    Innholdet på høyre side endres for å gi deg flere valg avhengig av grunntypen.

  2. Hvis du vil kan du velge blant valgene. Forhåndsvisningen i dokumentet oppdateres når du gjør endringer i veiviseren, så du kan se hvordan det vil se ut.

Trykk Shift + F1 og pek på et kontrollelement for å se den utvidede hjelpeteksten.

Trykk på Fullfør på en hvilken som helst side for å lukke veiviseren og lage diagrammet med gjeldende innstillinger.

Trykk på Neste for å se neste side av veiviseren eller trykk på en oppføring på venstre side av veiviseren for å gå til den siden.

Trykk på Forrige for å se forrige side av veiviseren.

Trykk på Avbryt for å lukke veiviseren uten å lage diagrammet.

Supporter oss!