Diagramveiviseren – Diagramelementer

På denne siden av diagramveiviseren kan du velge hvilke diagramelementer som skal vises.

For å bruke denne funksjonen …

VelgSett inn - Diagram

Icon

Sett in - Diagram


Du kan trykke Shift+F1 og peke på en kontroll for å finne ut mer om denne kontrollen.

Sette inn diagramelementer

Skriv inn titler eller trykk på de elementene du vil skal vises i det gjeldende diagrammet.

Titler

Hvis du skriver inn tekst for et navn, en undertittel eller akse, reserveres plass til å vise teksten ved diagrammet. Hvis du ikke skriver inn noen tekst, blir det mer plass til visningen av diagrammet.

Det er ikke mulig å lenke navnet til en celle. Du må skrive inn teksten i feltet.

Når diagrammet er ferdig, kan du endre plasseringen og andre egenskaper i Format-menyen.

Forklaring

Forklaringen viser overskriften fra den første raden eller kolonnen eller fra området du har valgt i fanen Dataserier i dialogvinduet Dataområder. Hvis diagrammet ikke har overskrifter, viser forklaringen tekst som «Rad 1, Rad 2, …» eller «Kolonne A, Kolonne B, …» etter radnummeret eller kolonnebokstaven i diagramdataene.

Du kan ikke skrive inn teksten, den hentes automatisk fra celleområdet for navn.

Velg en posisjon. Når diagrammet er ferdig, kan du endreposisjonen i Format-menyen.

Rutenett

De synlige linjene kan være til hjelp hvis du skal anslå verdier i diagrammet.

Avstanden mellom linjene står i henhold til intervallinnstillingen på fanen Målestokk i aksens egenskaper.

Rutenett er ikke tilgjengelig i kakediagrammer.

Andre elementer

Bruk Sett inn-menyen når diagrammet er i redigeringsmodus for å sette inn andre elementer. Du kan velge blant følgende elementer:

  1. Sekundære akser

  2. Støtterutenett

  3. Dataoverskrifter

  4. Statistikk, for eksempel snittverdier, Y-feilstolper og trendlinjer

Supporter oss!