XY-diagrammer/Spredningsdiagrammer

På den første siden av diagramveiviseren kan du velge diagramtype.

For å bruke denne funksjonen …

VelgSett inn - Diagram

Icon

Sett in - Diagram


XY (spredningsdiagram)

Et XY-diagram i sin enkleste form er basert på en dataserie bestående av et navn, en liste med X-verdier og en liste med Y-verdier. Hvert par med verdier (x|y) vises som et punkt i et koordinatsystem. Navnet på dataserien er relatert til Y-verdiene og vises i forklaringen.

Velg et XY-diagram for følgende eksempeloppgaver:

  1. skalere X-aksen

  2. lage en parameterkurve, for eksempel en spiral

  3. tegne grafen til en funksjon

  4. utforske den statistiske assosiasjonen til kvantitative variabler

Et XY-diagram kan ha mer enn en dataserie.

Undertyper av XY-diagram

Du kan velge en XY-diagramtype på den første siden av diagramveiviseren eller ved å velgeFormat → Diagramtype for et diagram i redigeringsmodus.

Diagrammet blir laget med standardinnstillingene. Etter at diagrammet er ferdig kan du endre egenskapene for å endre utseendet. Linjestiler og ikoner kan endres på fanen Linje i en dataseries objektegenskaper.

Dobbeltklikk på et datapunkt for å åpne dialogvinduet Dataserier. I dette vinduet kan du endre mange av egenskapene til dataserien.

I 2D-diagrammer kan du velge Sett inn → Y-feilstolper for å slå på visning av feilstolper.

Du kan slå på visning av snittverdilinjer og trendlinjer med kommandoene i Sett inn-menyen.

Bare punkter

Hvert data punkt vises ved et ikon. LibreOffice bruker standard ikonermed ulike former og fargerfor hver dataserie. Standardfargene angis i - Diagram - Standardfarger.

Bare linjer

Denne undertypen tegner rette linjer fra et datapunkt til det neste. Datapunktene vises ikke med ikoner.

Tegnerekkefølgen er den samme som rekkefølgen på dataseriene. Velg Sorter etter X-verdier for å tegnelinjene i rekkefølgen til X-verdiene. Denne sorteringen påvirker bare diagrammet, ikke dataene i tabellen.

Punkter og linjer

Denne undertypen viser punkter og linjer samtidig.

3D-linjer

Linjene vises som tynn film. Datapunktene blir ikke vist som ikoner. I det ferdige diagrammet velg 3D-visning for å stille inn egenskaper som lyssetting og perspektiv.

Jevne linjer

Velg Jamne fra listen Linjetype for å tegne kurver i steden for rette linjessegment.

Velg Egenskaper for detaljerte kurveinnstillinger.

Kubiske punktkurver interpolerer dataene med polynomer av tredje grad. Overgangene mellom de polynomiske delene er jevne med samme stigning og kurve.

Oppløsninga bestemmer hvor mange linjesegmenter som skal beregnes og tegnes opp mellom to datapunkter. Du kan se de mellomliggende punktene hvis du trykker på et datapunkt.

B-spline bruker en parametrisk, interpolerende B-splinekurve. Disse kurvene genereres stykkevis fra polynom. Graden av polynom bestemmer graden til disse polynoma.

Stegvise linjer

Velg Stegvis fra nedtrekkslisten Linjetype for å tegne linjer som går fra punkt til punkt i steden for rette linjesegmenter.

Velg Egenskaper for detaljerte kurveinnstillinger.

Det er fire forskjellige stegtyper:

Supporter oss!