Aksjediagram

P√• den f√łrste siden av Kartveiviser kan du velge en karttype.

For å bruke denne funksjonen …

VelgSett inn - Diagram

Icon

Sett in - Diagram


Aksje

Et aksjediagram viser trender i markedet gitt av √•pningspris, laveste pris, h√łyeste pris og stengningspris. Omsetningsvolumet kan ogs√• vises.

For aksjediagrammer er rekkef√łlgen i dataserien viktig. Dataene burde ordnes som vist i eksempeltabellen nedenfor.

A

B

C

D

E

F

1

Volum

√Öpningspris

Laveste pris

H√łyeste pris

Stengningspris

2

Mandag

2500

20

15

25

17

3

Tirsdag

3500

32

22

37

30

4

Onsdag

1000

15

15

17

17

5

Torsdag

2200

40

30

47

35

6

Fredag

4600

27

20

32

31


√Öpningsverdien, laveste og h√łyeste verdi og stengningsverdien i en rad utgj√łr sammen en dataenhet i diagrammet. En dataserie med aksjekurser best√•r av flere rader med slike dataenheter. Kolonnen som inneholder volumet danner en valgfri sekund√¶r dataserie.

Ikke alle undertypene trenger alle kolonnene.

Undertyper av Aksjediagram

Velg Aksje-diagramtypen p√• den f√łrste siden av diagramveiviseren. Velg s√• en av de fire undertypene.

Kursdiagram 1

Basert p√•lav og h√łykolonne Type 1 viser avstanden mellom bunnpris (lav) og h√łyeste prise(h√ły) ved en vertikal linje.

Ut fra kolonnene laveste, h√łyeste og stengning viser Kursdiagram 1 i tillegg et vannrett merke for stengningsprisen.

Kursdiagram 2

Ut fra kolonnene √•pning, laveste, h√łyeste og stengning lager Kursdiagram 2 det tradisjonelle ¬ęlysestakediagrammet¬Ľ. Kursdiagram 2 tegner en loddrett linje mellom bunn- og topprisen og legger til et rektangel opp√• som viser avstanden mellom √•pnings- og stengningsprisen. Om du trykker p√• rektangelet f√•r du opp mer informasjon p√• statuslinjen. LibreOffice bruker forskjellig fyllfarger for √łkende verdier (√•pningsprisen er lavere enn stengningsprisen) og fallende verdier.

Kursdiagram 3

Ut fra kolonnene volum, laveste, h√łyeste og stengning tegner Kursdiagram 3 et diagram som ligner Kursdiagram 1, med kolonner for volumet i tillegg.

Kursdiagram 4

Ut fra alle fem datakolonnene, volum, √•pning, laveste, h√łyeste og stengning, kombinerer Kursdiagram 4 et diagram av typen Kursdiagram 2 med et s√łylediagram for volumet.

Fordi m√•let for volumet kan v√¶re ¬ęenheter¬Ľ, bruker Kursdiagram 3 og Kursdiagram 4 to Y-akser. Kursaksjen vises p√• h√łyre side og volumaksen p√• venstre side.

Velge datakilde

Diagrammer basert på egne data

Velg Diagramdatatabell i menyen Vis eller i sprettoppmenyen til diagrammet i redigeringsmodus for å endre dataserien til et diagram med egne data.

I en innebygd diagramdatatabell er dataseriene alltid ordnet i kolonner.

For et nytt aksjediagram bruker du f√łrst et kolonnediagram. Legg til kolonnene du trenger og fyll inn dataene i den rekkef√łlgen vist i eksemplet, men utelat kolonner som ikke trengs i den √łnskede undertypen. Bruk Flytt serien til h√łyre for √• endre rekkef√łlgen p√• kolonnene. Lukk diagramdatatabellen. √Öpne dialogvinduet Diagramtype for √• bytte til aksjediagramtypen.

Hvis du allerede har et aksjediagram og du vil endre undertypen, bytt f√łrst til et kolonnediagram, legg til eller fjern kolonner, slik at det passer med typen og bytt diagramtypen tilbake til et aksjediagram.

Ikke skriv inn navn på dataserier i en rad. Skriv inn navnet i feltet ovenfor rollenavnet.

Rekkef√łlgen p√• radene bestemmer hvordan kategoriene ordnes i diagrammet. Bruk Flytt rad ned for √• endre p√• rekkef√łlgen.

Diagrammer basert på tabeller i Calc og Writer

Du kan velge eller endre et dataområde på den andre siden avFigurveivisereneller i lenkenDataområde dialogenFor finjustering bruk Dataserierdialogen.

Gj√łr en av f√łlgende for √• velge et dataomr√•de:

  1. Skriv inn dataområdet i tekstfeltet.

    Et eksempel p√• et dataomr√•de i Calc er ¬ę$Ark1.$B$3:$B$14¬Ľ. Merk at dataomr√•det kan best√• av mer enn en del av regnearket, for eksempel er ¬ę$Ark1.A1:A5;$Sheet1.D1:D5¬Ľ ogs√• et gyldig dataomr√•de. Et eksempel p√• et dataomr√•de i Writer er ¬ęTabell1.A1:E4¬Ľ.

    Hvis det er noe galt med syntaksen, viser LibreOffice teksten med r√łd skrift.

  1. Velg Velg dataområde i Calc for å forminske dialogvinduet, velg så dataområdet ved å dra. Når du slipper musa, blir dataene fylt inn. Velg Velg dataområde igjen for å legge til et dataområde. Trykk etter innholdet i tekstfeltet i det forminskede vinduet og skriv inn et semikolon. Dra så for å velge det neste dataområdet.

Velg enten dataserier i rader eller dataserier i kolonner.

Aksjediagrammets data er ¬ęi kolonner¬Ľ om informasjonen i en rad tilh√łrer den samme ¬ęlysestaken¬Ľ.

Finjustere dataområdene til tabellbaserte aksjediagrammer

Du kan ordne dataseriene og endre kilden til enkelte dataserier på den tredje siden av Diagramveiviseren eller på fanen Dataserier i dialogvinduet Dataområder.

Ordne dataserier

På venstresiden av fanen Dataserier i dialogvinduet, kan du ordne dataseriene til det gjeldende diagrammet. Et aksjediagram har minst en dataserie med kurser. Den kan ha en andre dataserie for volum.

Hvis du har mer enn en dataserie med priser, bruker du pilene for √• endre rekkef√łlgen deres. Rekkef√łlgen bestemmer hvordan de ordnes i diagrammet. Gj√łr det samme med dataseriene med volumer. Du kan ikke bytte seriene med priser og volumer.

Marker en dataserie i listen og velg Fjern for å fjerne den.

Hvis du vil legge til en dataserie, marker en av dataseriene som finnes fra f√łr, og velg Legg til. Du f√•r en tom oppf√łring av samme type under den valgte serien. Hvis du ikke har noen dataserier med priser eller volumer, m√• du f√łrst velge et dataomr√•de for disse seriene i dialogvinduet Dataomr√•der.

Velge dataområder

I dialogvinduet Dataområder kan du velge eller endre dataområdet til hver komponent i den valgte dataserien.

I den √łverste listen ser du rollenavnet til komponentene og de gjeldende verdiene. N√•r du har valgt en rolle, kan du endre verdien i tekstfeltet under listen. Overskriften viser den valgte rollen.

Skriv inn området i tekstfeltet eller velg Velg dataområde for å forminske dialogvinduet og velge området med musa.

Velg √•pningsverdi, stengningsverdi, h√łyeste verdi og laveste verdi i hvilken som helst rekkef√łlge. Velg bare omr√•der for de rollene du trenger for den valgte aksjediagramtypen.Omr√•dene trenger ikke √• v√¶re ved siden av hverandre i tabellen.

Forklaring

Forklaringen viser overskriftene fra den f√łrste raden eller kolonnen eller fra et bestemt omr√•de som du har valgt i fanen Dataserier i dialogvinduet Dataomr√•der. Hvis diagrammet ikke har noen overskrifter, viser forklaringen tekst som ¬ęRad 1, Rad 2, ‚Ķ¬Ľ eller ¬ęKolonne A, Kolonne B, ‚Ķ¬Ľ ettersom hvilket nummer raden har eller hvilken bokstav kolonnen har i diagramdataene.

Forklaringen viser verdien fra omr√•det du valgte i Omr√•de for navn-feltet i dialogvinduet Dataomr√•der. Standardvalget er den f√łrste verdien i kolonnen for stengningspris.

Velg en posisjon. Når diagrammet er ferdig, kan du endreposisjonen i Format-menyen.

Supporter oss!