Kakediagram

På den første siden av diagramveiviseren kan du velge diagramtype.

For å bruke denne funksjonen …

VelgSett inn - Diagram

Icon

Sett in - Diagram


Kakestykke

Et kakediagram viser verdier som sektorer (kakestykker) i en sirkel. Lengden på en bue eller arealet til en sektor er proporsjonal med verdien dens.

Normal – denne undertypen viser sektorer som fargede områder i en hel kake, men kun for én datakolonne. I diagrammet kan du trykke på og dra i en sektor for å dele den fra kaken eller for å feste den til den igjen.

Kakediagram med avstand – denne undertypen viser sektorene delt fra hverandre. I diagrammet kan du trykke på og dra i en sektor for å flytte den langs en linje fra kakens sentrum.

Smultring – denne undertypen kan vise flere datakolonner. Hver datakolonne blir vist som en smultringform med et hull i midten der den neste datakolonnen kan vises. I diagrammet kan du trykke på og dra i en ytre sektor for å flytte den langs en linje fra smultringens sentrum.

Smultringdiagram med avstand – denne undertypen viser de ytre sektorene delt fra resten av smultringen. I diagrammet kan du trykke på og dra i en ytre sektor for å flytte den langs en linje fra smultringens sentrum.

Supporter oss!