Linjediagram

På den første siden av diagramveiviseren kan du velge diagramtype.

For å bruke denne funksjonen …

VelgSett inn - Diagram

Icon

Sett in - Diagram


Linje

Et linjediagram viser verdier som punkter på Y-aksen. X-aksen viser kategorier. Y-verdien til hver dataserie kobles sammen med en linje.

Bare punkter – denne undertypen plotter bare punkter.

Punkter og linjer – denne undertypen plotter punkter og kobler punktene i samme dataserie sammen med en linje.

Bare linjer – denne undertypen plotter bare linjer.

3D-linjer – denne undertypen kobler punkter i samme dataserie sammen med en 3D-linje.

Velg Stablede serier for å stable punktenes Y-verdier sammenlagt oppå hverandre. Y-verdiene representerer ikke lenger absolutte verdier, med unntak av den første kolonnen som tegnes på bunnen av de stablede punktene. Hvis du velger Prosent, blir Y-verdiene skalert som prosenter av totalverdiene i kategorien.

Velg Linjetype fra nedtrekksmenyen for å velga hvordan punktene skal kobles sammen. Du kan velge enten rette linjer, myke linjer for å tegne kurver mellom punktene, eller stegvis for å skape linjer som går fra punkt til punkt. Klikk på knappen Egenskaper for å endre egenskapene for de myke eller de stegvise linjene.

Supporter oss!