Kolonne-og-linjediagram

P√• den f√łrste siden av diagramveiviseren kan du velge diagramtype.

For å bruke denne funksjonen …

VelgSett inn - Diagram

Icon

Sett in - Diagram


Kolonne og linje

Et kolonne-og-linjediagram er en kombinasjon av et kolonnediagram og et linjediagram.

Velg en av typene

Du kan sette inn en sekundær Y-akse med Sett inn → Akser etter at du har avsluttet veiviseren.

Angi et dataområde

Det valgte dataomr√•dets kolonner som er lengst til venstre (eller radene h√łyest opp), gir dataene som blir vist som kolonneobjekter. De andre kolonnene eller radene i dataomr√•det gir dataene som blir vist som linjeobjekter. Du kan endre tildelingen i fanen Dataserier i dialogvinduet Dataomr√•der.

  1. Velg dataområdet.

  2. Velg enten dataserier i rader eller dataserier i kolonner.

  3. Velg om dataomr√•det har overskrifter i f√łrste rad, f√łrste kolonne eller begge deler.

Ordne dataserier

I Dataserier-listen ser du alle dataserier i det gjeldende diagrammet.

Dataseriene som blir vist som kolonner, st√•r √łverst i listen, mens de som blir vist som linjer, st√•r nederst.

Endre dataserier

  1. Velg en dataserie i listen for å se og endre egenskapene dens.

    I listen Dataområder får du se rollene navn og celleområdene til dataseriene.

  2. Velg et element og endre innholdet i tekstfeltet nedenfor.

    Etiketten ved tekstfeltet viser den valgte rollen.

  3. Skriv inn området eller velg Velg dataområde for å forminske dialogvinduet og velge området med musa.

Området til en datarolle som Y-verdier må ikke inneholde overskriftsceller.

Endre kategorier eller dataoverskrifter

Verdiene i området Kategorier blir vist som overskrifter på X-aksen.

Sette inn diagramelementer

Bruk siden Diagramelementer i diagramveiviseren for √• sette inn f√łlgende elementer:

Bruk Sett inn-menyen n√•r diagrammet er i redigeringsmodus for √• sette inn andre elementer. Du kan velge blant f√łlgende elementer:

Bruk egenskapsvinduet til dataserien for å velge forskjellige dataoverskrifter for hver dataserie.

Supporter oss!