Kolonne- og søylediagram

På den første siden av diagramveiviseren kan du velge diagramtype.

For å bruke denne funksjonen …

VelgSett inn - Diagram

Icon

Sett in - Diagram


Kolonne

Denne typen viser et søylediagram med loddrette søyler. Høyden på hver søyle er proporsjonal med verdien dens. X-aksen viser kategoriene. Y-aksen viser verdien til hver kategori.

Normal – denne undertypen viser alle dataverdier som tilhører en kategori ved siden av hverandre. Hovedfokuset ligger på de individuelle absolutte verdiene sammenliknet med hver og en av de andre verdiene.

Stablet – denne undertypen viser dataverdiene til hver kategori oppå hverandre. Hovedfokuset ligger på den helhetlige verdien til kategoriene og hvor mye hver verdi bidrar innen sin kategori.

Prosent stablet – denne undertypen viser hver verdi som en prosent av kategoriens totalverdi. Hovedfokuset ligger på bidraget hver verdi har til sin kategoris totalverdi relativt til andre verdier i kategorien.

Du kan slå på 3D-visning for dataverdiene. Valget «realistisk» prøver å gi et best mulig 3D-utseende. Valget «enkel» prøver å etterligne diagramvisningen i andre kontorprogrammer.

I 3D-diagrammer kan du velge formen på hver dataverdi blant boks, sylinder, kjegle og pyramide.

Søyle

Denne typen viser et søylediagram med vannrette søyler. Lengden på hver søyle er proporsjonal med verdien dens. Y-aksen viser kategoriene. X-aksen viser verdien for hver kategori.

Undertypene er de samme som for diagramtypen Kolonne.

Supporter oss!