Diagramtypen boble

På den første siden av diagramveiviseren kan du velge diagramtype.

For å bruke denne funksjonen …

VelgSett inn - Diagram

Icon

Sett in - Diagram


Boble

Et boblediagram viser relasjonene for tre variabler. To variabler brukes for posisjoneringa på X- og Y-aksen, mens den tredje variabelen vises som den relative størrelsen for hver boble.

Dialogvinduet for dataserier i et boblediagram har en oppføring for å angi dataområder for boblestørrelser.

Supporter oss!