Diagramtypen Område

På den første siden av diagramveiviseren kan du velge diagramtype.

For å bruke denne funksjonen …

VelgSett inn - Diagram

Icon

Sett in - Diagram


Område

Et områdediagram viser verdier som punkter på Y-aksen. X-aksen viser kategoriene. Y-verdiene til hver dataserie er koblet sammen med en linje. Området mellom to linjer er fylt med en farge. Områdediagrammets fokus er å fremheve forskjeller mellom kategorier.

Normal – denne undertypen plotter alle verdier som absolutte Y-verdier. Først plotter den området av den siste kolonnen i dataområdet, så den nest siste, og så videre. Til slutt tegnes den første kolonnen med data opp. Om verdiene i den første kolonnen er høyere enn andre verdier, vil denne altså skjule andre områder.

Stablet – denne undertypen plotter verdier stablet sammenlagt oppå hverandre. Den sørger for at alle verdier er synlige, og at ingen datasett blir skjult av andre. Derimot representerer ikke Y-verdiene lenger absolutte verdier, med unntak av den siste kolonnen som tegnes opp nederst i stabelen.

Prosent stablet – denne undertypen plotter verdier skalert som en prosent av kategoriens totalverdi, stablet oppå hverandre sammenlagt.

Supporter oss!