3D-visning

Du kan velge diagramtype på den første siden i diagramveiviseren eller i oppsprettmenyen for et diagram.

For å bruke denne funksjonen …

VelgSett inn - Diagram

Icon

Sett in - Diagram


Du kan trykke Shift+F1 og peke på en kontroll for å finne ut mer om denne kontrollen.

Forhåndsvisningen av diagrammet reagerer på de nye innstillingene du angir i dialogvinduet.

For 3D-diagrammer kan du velge Format → 3D-visning for å stille inn perspektivet, utseendet og lyssettinga.

Perspektiv

Sett alle vinkler til 0 for å se diagrammet rett forfra. Kake- og smultringdiagrammer blir vist som sirkler.

Hvis Rettvinklede akser er slått på, kan du kun rotere diagrammet rundt X- og Y-aksene, altså parallelt med diagrammets kanter.

En X-verdi på 90, med Y og Z satt til 0, gir en visning av diagrammet rett ovenfra. Med X satt til -90 får du se diagrammet nedenfra.

Diagrammet roteres først rundt X-, så Y- og til slutt Z-aksen.

Hvis skyggelegging er slått på og du roterer diagrammet, følger lysene med diagrammet som om de var festet til det.

Merknadsikon

Rotasjonsaksene står alltid i forhold til siden, ikke diagrammets akser. Dette er forskjellig fra noen andre diagram-programmer.


Slå på Perspektiv for å vise diagrammet i perspektiv som sett gjennom en kameralinse, istedenfor med parallell projeksjon.

Still inn brennvidden med tallboksen. 100 % gir et perspektiv der kanten lengst vekk i diagrammet er omtrent halvparten så stor som den nærmeste kanten.

Merknadsikon

Eldre utgaver av LibreOffice kan ikke vise perspektivet slik som den nåværende versjonen.


Utseende

Når du velger fra listen, endres avkryssingsboksene og lyskildene i henhold til valget.

Lyssetting

Angi lyskildene for 3D visningen.

Supporter oss!