Velge diagramtype

På den første siden av diagramveiviseren kan du velge diagramtype.

For å bruke denne funksjonen …

VelgSett inn - Diagram

Icon

Sett in - Diagram


Tilgjengelige diagramtyper

Velg blant følgende diagramtyper, alt etter datatype og ønsket presentasjon.

Ikon og Ikon

Ikon

Ikon

Ikon

Ikon

Ikon

Ikon

Ikon

Ikon

 

Supporter oss!