Oppstilling

Lar deg endre rekkefølgen på dataseriene som allerede er angitt i diagrammet.

Posisjonen til dataene i datatabellen forblir uforandret. Du kan kun velge kommandoene etter at et diagram er satt inn i LibreOffice Calc.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Format → Oppstilling (diagrammer)

Åpne sprettoppmenyen og velg Oppstilling (diagrammer)


Advarselsikon

Denne funksjonen er kun tilgjengelig hvis du viser dataene i kolonner. Det er ikke mulig å skifte til datavisning i rader.


Flytt framover

Flytter den valgte dataserien framover (til høyre).

Flytt bakover

Flytter den valgte dataserien bakover (til venstre).

Supporter oss!