Diagramområde

Åpne dialogvinduet Diagramområde, der du kan endre innstillingene for diagramområdet. Diagramområdet er bakgrunnen bak alle elementene i diagrammet.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Format → Diagramområde (diagrammer)


Linje

Angi egenskaper for linjen du har valgt eller vil tegne. Du kan også legge til pilspisser på en linje eller endre diagramsymbolene.

Angi fyllalternativene for det valgte tegneobjektet eller dokumentelementet.

Gjennomsiktighet

Velg innstillinger for gjennomsiktighet for fyllet som skal brukes på det valgte objektet.

Tilbakestill

Tilbakestiller endringene som har blitt gjort i den gjeldende fanen til slik de var da dialogvinduet ble åpnet.

Supporter oss!