Rutenett

Åpne dialogvinduet Rutenett der du kan velge egenskaper for rutenettet.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Format → Rutenett → Hovedrutenett for X-, Y-, Z-aksen/Støtterutenett for X-, Y-, Z-aksen/Alle rutenett for aksene (diagrammer)


Linje

Angi egenskaper for linjen du har valgt eller vil tegne. Du kan også legge til pilspisser på en linje eller endre diagramsymbolene.

Tilbakestill

Tilbakestiller endringene som har blitt gjort i den gjeldende fanen til slik de var da dialogvinduet ble åpnet.

Supporter oss!