Akser

Åpne et dialogvindu der du kan redigere egenskapene til den valgte aksen. Navnet på dialogvinduet avhenger av hvilken akse som er valgt.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Format → Akse → X-akse/Sekundær X-akse/Z-akse/Alle aksene (diagrammer)


Y-aksen har et utvidet dialogvindu. I X-Y-diagrammer har også X-aksen flere valg under fanen Målestokk.

note

Skalering av X-aksen er kun mulig i XY-diagrammer.


Linje

Angi egenskaper for linjen du har valgt eller vil tegne. Du kan også legge til pilspisser på en linje eller endre diagramsymbolene.

Angi hvilket format og hvilken skrift du vil bruke.

Justering

Endrer justeringa av akser eller titler.

Supporter oss!