Akse

En undermeny for redigering av akseegenskaper vises.

Avhengig av diagramtypen som er valgt vil ulike faner finnes i dette dialogvinduet.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Format → Akse (diagrammer)


X-akse

Åpne et dialogvindu der du kan redigere egenskapene til den valgte aksen.

Y-akse

Åpne dialogvinduet Y-akse, der du kan endre egenskapene for Y-aksen.

Sekundær X-akse

Åpne et dialogvindu der du kan endre egenskapene til den andre X-aksen. For å sette inn en andre X-akse, velg Sett inn – Akser og velg X-akse.

Sekundær Y-akse

Åpne et dialogvindu der du kan endre egenskapene til den andre Y-aksen. For å sette inn en andre Y-akse, velg Sett inn – Akser og velg Y-akse.

Z-akse

Åpne et dialogvindu der du kan redigere egenskapene til den valgte aksen.

Alle akser

Åpne et dialogvindu der du kan redigere egenskapene til den valgte aksen.

Supporter oss!