Forklaring

Velg kantlinjer, bakgrunn og skriftegenskaper for en forklaring.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Format → Forklaring eller Format → FormatvalgForklaring (diagrammer)


Linje

Angi egenskaper for linja du har valgt eller vil tegne. Du kan også legge til pilspisser på en linje eller endre diagramsymbolene.

Set the fill options for the selected drawing object or document element.

Gjennomsiktighet

Velg innstillinger for gjennomsiktighet for fyllet som skal brukes på det valgte objektet.

Angi hvilket format og hvilken skrift du vil bruke.

Vis

Åpner dialogvinduet Forklaring , som lar deg endre plasseringen til forklaringer i diagrammet, og angi om forklaringen vises.

Tilbakestill

Tilbakestiller endringene som har blitt gjort i den gjeldende fanen til slik de var da dialogvinduet ble åpnet.

Supporter oss!