Justering

Endrer justeringa til diagramtittelen.

Noen av alternativene er ikke tilgjengelig for alle dataoverskriftene. For eksempel er det forskjell på alternativene for 2D- og 3D-diagrammer.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Format → Tittel (diagrammer)


Roter tekst

Angi tekstretningen for celleinnhold. trykk på en av «ABCD»-knappene for å ta i bruk ønsket retning.

ABCD-hjul

Et klikk hvor som helst på hjulet endrer tekstretningen. Bokstavene «ABCD» viser den nye innstillingen.

ABCD-knapp

Bruk loddrett tekstretning på innholdet i cellene.

Merknadsikon

Hvis du angir en loddrett x-aksetittel, kan det hende at teksten blir kuttet av linjen til x-aksen.


Grader

Gir deg muligheten til å manuelt sette vinkelen på tekstretningen.

Merknadsikon

Vær oppmerksom på at dataoverskriftene kan være vanskelig å vise hvis diagrammet er svært lite. Du kan unngå dette problemet ved å forstørre visningen eller ved å minske skriftstørrelsen.


Supporter oss!