Tittel

Tittel -menykommandoen åpner en undermeny for redigering av egenskapene til titlene i diagrammet.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Format → Tittel (diagrammer)


Hovedtittel

Endre egenskapene for den valgte tittelen.

Undertittel

Endre egenskapene for den valgte tittelen.

X-aksetittel

Endre egenskapene for den valgte tittelen.

Y-aksetittel

Endre egenskapene for den valgte tittelen eller for alle titlene.

Z-aksetittel

Endre egenskapene for den valgte tittelen.

Alle titler

Endre egenskapene for den valgte tittelen eller for alle titlene.

Supporter oss!