Dataserier

Bruk denne for å endre innstillingene for den markerte dataserien. Dialogvindeet vises når det er kun én dataserie markert når du velger Format → Formater utvalget. Noen av menyinnslaga er kun tilgjengelige for 2D- eller 3D-diagram.

note

Endringer som blir gjort her vil påvirke hele dataserien. For eksempel, hvis du endrer fargen, vil alle elementer som hører til dataserien få denne fargen.


For å bruke denne funksjonen …

Åpne dialogvinduet Format → Formatvalg → Dataserier (diagrammer)


Linje

Angi egenskaper for linjen du har valgt eller vil tegne. Du kan også legge til pilspisser på en linje eller endre diagramsymbolene.

Angi fyllalternativene for det valgte tegneobjektet eller dokumentelementet.

Gjennomsiktighet

Velg innstillinger for gjennomsiktighet for fyllet som skal brukes på det valgte objektet.

Angi hvilket format og hvilken skrift du vil bruke.

Dataoverskrifter

Åpner dialogvindiet Dataoverskrifter som lar deg stille inn dataoverskrifter.

Y-feilstolper

Bruk dialogvinduet X- eller Y-feilstolper for å vise feilstolpene for 2D-diagram.

Innstillinger

Bruk dette dialogvinduet for å angi noen innstillinger som er tilgjengelige for bestemte diagramtyper. Innholdet i Innstillinger-vinduet varierer i henhold til diagramtypen.

Tilbakestill

Tilbakestiller endringene som har blitt gjort i den gjeldende fanen til slik de var da dialogvinduet ble åpnet.

Supporter oss!