Datapunkt

Dette dialogvinduet brukes til å endre egenskapene for et markert datapunkt. Dialogvinduet vises når det er kun ett datapunkt markert når du velger Format → Formater utvalget. Noen av menyinnslagene er kun tilgjengelige for 2D- eller 3D-diagram.

note

Endringer som gjøres vil kun påvirke dette ene datapunktet. For eksempel, hvis du endrer fargen på en linje, vil kun den linjen få ny farge.


For å bruke denne funksjonen …

Velg dialogvinduet Format → Formatvalg → Datapunkt (diagrammer)


Linje

Angi egenskaper for linjen du har valgt eller vil tegne. Du kan også legge til pilspisser på en linje eller endre diagramsymbolene.

Område (bakgrunn, fremheving)

Angi fyllalternativene for det valgte tegneobjektet eller dokumentelementet.

Gjennomsiktighet

Velg innstillinger for gjennomsiktighet for fyllet som skal brukes på det valgte objektet.

Angi hvilket format og hvilken skrift du vil bruke.

Dataoverskrifter

Åpner dialogvindiet Dataoverskrifter som lar deg stille inn dataoverskrifter.

Tilbakestill

Tilbakestiller endringene som har blitt gjort i den gjeldende fanen til slik de var da dialogvinduet ble åpnet.

Supporter oss!