Formatvalg

Formaterer det valgte objektet. Avhengig av hvilket objekt som er merket, vil kommandoen åpne dialogvindu som du også kan åpne ved å velgr denne kommandoen fra menyen Format:

For å bruke denne funksjonen …

Åpne dialogvinduet Format → Formatvalg (diagrammer)


Diagramvegg

Åpner dialogvinduet Diagramvegg, der du kan endre egenskapene til diagramveggen. Diagramveggen er den loddrette bakgrunnen bak dataområdet i diagrammet.

Diagramområde

Åpne dialogvinduet Diagramområde, der du kan endre innstillingene for diagramområdet. Diagramområdet er bakgrunnen bak alle elementene i diagrammet.

Diagramgulv

Åpne dialogvinduet Diagramgulv, der du kan endre egenskapene til diagramgulvet. Diagramgulvet er det nederste området i et 3D-diagram, noe som følgelig betyr at funksjonen bare er tilgjengelig for 3D-diagrammer.

Tittel

Endre egenskapene for den valgte tittelen.

Forklaring

Velg kantlinjer, bakgrunn og skriftegenskaper for en forklaring.

X-akse

Åpne et dialogvindu der du kan redigere egenskapene til den valgte aksen.

Y-akse

Åpne dialogvinduet Y-akse, der du kan endre egenskapene for Y-aksen.

Rutenett

Åpne dialogvinduet Rutenett der du kan velge egenskaper for rutenettet.

Datapunkt

Dette dialogvinduet brukes til å endre egenskapene for et markert datapunkt. Dialogvinduet vises når det er kun ett datapunkt markert når du velger Format → Formater utvalget. Noen av menyinnslagene er kun tilgjengelige for 2D- eller 3D-diagram.

Dataserier

Bruk denne for å endre innstillingene for den markerte dataserien. Dialogvindeet vises når det er kun én dataserie markert når du velger Format → Formater utvalget. Noen av menyinnslaga er kun tilgjengelige for 2D- eller 3D-diagram.

Tilbakestill

Tilbakestiller endringene som har blitt gjort i den gjeldende fanen til slik de var da dialogvinduet ble åpnet.

Supporter oss!