Rutenett

Du kan dele aksaee i mindre avsnitt ved å tildele rutenett til de. Dette gir enbedre oversikt over diagrammet, spesielt hvis du arbeider med store diagram. Hovedrutenettet for y-aksen er slått på som standard.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Sett inn → Rutenett (diagrammer)

På formateringsverktøylinjen trykker du

Ikon

Horisontalt Rutenett

Ikon

Loddrett rutenett


Hovedrutenett

Definerer aksen som skal angis som hovedrutenettet.

X-akse

Legger til linjer i rutenettet til X-aksen i diagrammet.

Knappen Loddrett rutenett på/avFormatlinjen slår av og på rutenettet for X-aksen. Knappen veksler mellom tre valg: ikke rutenett, vis hovedrutenettet og vis både hovedrutenettet og støtterutenettet. Valgene vil påvirke avkryssingsboksene i Sett inn → Rutenett.

Ikon

Horisontalt Rutenett

Y-akse

Legger til linjer i rutenettet på Y-aksen av diagrammet.

Knappen Vannrett rutenett på/avFormatlinjen slår av og på rutenettet for Y-aksen. Knappen veksler mellom tre vagl: ikke rutenett, vis hovedrutenettet og vis både hovedrutenettet og støtterutenettet. Valgene vil påvirke avkryssingsboksene i Sett inn → Rutenett.

Ikon

Loddrett rutenett

Z-akse

Legger til linjer i rutenettet på Z-aksen av diagrammet. Dette alternativet er kun tilgjengelig hvis du jobber med 3D-diagrammer.

Støtterutenett

Her kan du ta i bruk et støtterutenett for hver akse. Bruk av støtterutenett minsker avstanden mellom hovedrutenettene.

X-akse

Legger til linjer i rutenettet som deler X-aksen inn i mindre områder.

Y-akse

Legger til linjer i rutenettet som deler Y-aksen inn i mindre områder.

Z-akse

Legger til linjer i rutenettet som deler Z-aksen inn i mindre områder. Dette alternativet er kun tilgjengelig hvis du jobber med 3D-diagrammer.

Supporter oss!