Innstillinger

Bruk dette dialogvinduet for å angi noen innstillinger som er tilgjengelige for bestemte diagramtyper. Innholdet i Innstillinger-vinduet varierer i henhold til diagramtypen.

For å bruke denne funksjonen …

Velg fanen Format → Formatvalg → Dataserier → Innstillinger (diagrammer)


Juster dataserier til:

I dette området kan du velge mellom to skaleringstilstander for Y-aksen. Aksene kan kun skaleres og tildeles egenskaper hver for seg.

Primær Y-akse

Dette valget er på som standard. Alle dataserier er justert til den primære Y-aksen.

Sekundær Y-akse

Endre målestokken til Y-aksen. Denne aksen er bare synlig når minst en dataserie er knyttet til den og aksevisningen er på.

Innstillinger

I dette området kan du angi innstillinger for et linjediagram. Alle endringer vil gjelde alle dataserier i diagrammet selv om bare noen er valgt.

Avstand

Angi avstanden i prosent mellom kolonnene. Største mulige avstand er «600 %».

Overlapp

Angi de nødvendige innstillingene for dataserier som overlapper. Du kan velge mellom -100 % og +100 %.

Forbindelseslinjer

For stolpediagrammene «stablet» og «prosent» (loddrette stolper), kan du krysse av her for å forbinde kolonnelagene som hører sammen med linjer.

Vis stolper ved siden av hverandre

Hvis to akser vises i stolpediagrammet og noen dataserier er tilknyttet den første aksen mens noen andre dataserier er tilknyttet den andre aksen, vises begge settene med dataserier hver for seg og overlappende.

Et resultat av dette er at stolper tilknyttet den første Y-aksen, blir delvis eller fullstendig skjult av stolper tilknyttet den andre Y-aksen. Slå på valget om å vise stolper ved siden av hverandre for å unngå dette. Stolpene til forskjellige dataserier blir vist som om de kun er knyttet til én akse.

Med klokka

Dette valget er tilgjengelig for kake- og smultringdiagrammer. Standardretningen på kakestykkene i kakediagrammer er mot klokka. Velg Mot klokka for å tegne opp kakestykkene i motsatt retning.

Startgrad

Dra den lille prikken langs sirkelen eller trykk et sted på sirkelen for å sette startgraden til et kake- eller smultringdiagram. Startgraden er den matematiske vinkelposisjonen der det første stykket blir tegnet opp. Med verdien 90 grader begynner opptegningen av det første stykket i en retning rett oppover. Med verdien 0 grader begynner den i en retning rett mot høyre.

Merknadsikon

Tredimensjonale kake- og smultringdiagrammer som ble laget i eldre utgaver av programvaren, har startgraden 0 grader istedenfor 90 grader. Både gamle og nye 2D-diagrammer har en startgrad på 90 grader.


Merknadsikon

Når du endrer startgraden eller retningen, viser ikke eldre utgaver av programvaren de endrede verdiene. Eldre utgaver viser det samme dokumentet med standardverdiene: Alltid tegnet mot klokka og med en startgrad på 90 grader for 2D-diagrammer og 0 grader for 3D-diagrammer.


Grader

Skriv inn en startgrad mellom 0 og 359 grader. Du kan også trykke på pilene for å endre verdien.

Manglende verdier

Noen ganger mangler verdier i en dataserie som vises i et diagram. Du kan velge forskjellige innstillinger for å sette inn de manglende verdiene. Valgene er tilgjengelige for enkelte typer diagrammer.

Bruk mellomrom

Hvis det mangler en verdi vil ingen verdi bli vist. Dette er standardvalget for diagramtypene «kolonne», «Linje» og «Nett»

Anta null

Hvis det mangler en verdi vil y-verdien bli vist som 0. Dette er standardvalget for diagramtypen «Område»

Fortsettelseslinje

For manglende verdier vil interpolasjonen fra de nærliggende verdiene vises. Dette er standarden for diagramtypen XY.

Ta med verdier fra skjulte celler

Kryss av for å vise verdiene for gjeldende skjulte celler inni kildecelleområdet.

Skjul oppføringen

Vis ikke oppføringer for den valgte dataserien eller datapunktet 2.

Supporter oss!