Y-feilstolper

Bruk dialogvinduet X- eller Y-feilstolper for å vise feilstolpene for 2D-diagram.

Hvis et element i en dataserie er valgt, vil denne kommandoen kun virke på denne. Hvis ingen elementer er valgt, vil denne kommandoen virke på alle dataserier.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Sett inn → X-feilstolper eller Sett inn → Y-feilstolper (diagram)


En feilstolpe er en indikatorlinje som går over et område frå x/y - (negativ) til x/y + (positiv) feilverdi. I dette tilfellet er x eller y verdien av datapunktene. Når «standardavviket» er merket, er x eller y middelverdien for dataserien. Negativfeilverdi og positivfeilverdi er verdiene regna ut av feilstolpefunksjonen eller er angitt spesielt.

Merknadsikon

Menykommandoen Sett inn → X-/Y-feilstolper er bare tilgjengelig for 2D-diagram.


Feilkategori

I Feilkategori-feltet kan du velge hvordan hver enkelt feilkategori skal vises.

Ingen

Ikke vis feillinjene.

Konstantverdi

Viser konstantverdier som er angitt i parameterområdet.

Prosentdel

Viser en prosentandel, som refererer til det tilhørende datapunktet. Angi prosentverdien i området for parameter.

Funksjoner

Velg en funksjon for å beregne feilstolpene.

Standardfeil: Viser standardfeilen.

Varians: Viser variansen beregnet ut fra antallet datapunkter og verdiene deres.

Standardavvik: Viser standardavviket (kvadratroten av variansen). Ulikt andre funksjoner, blir feilstolpene sentrerte på middelverdien.

Feilmargin: Viser den høyeste feilmarginen i prosent i forhold til den høyeste verdien i datagruppen. Angi prosenten i området for Parametere.

Celleområde

Velg Celleområde og angi celleområdet som de positive og negative feilstolpene skal hentes fra.

Fra datatabell

For et diagram som har sine egne data kan feilstolpeverdiene skrives inn i datatabellen for diagrammet. Datatabellen vil vise tilleggskolonner namngitte som positive X- eller Y-feilstolper og negative X- eller Y-feilstolper.

Samme verdi for begge

Velg dette for å bruke de positive feilverdiene også for de negative feilverdiene. Du kan bare endre verdien i feltet «Positiv (+)». Denne verdien blir automatisk kopiert inn i feltet «Negativ (-)»

Feilindikator

Angir feilindikatoren.

Positiv og negativ

Vis positive og negative feilstolper.

Positiv

Vis bare positive feilstolper.

Negativ

Vis bare negative feilstolper.

Supporter oss!