Akser

Velg hvilke akser som skal vises i diagrammet.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Sett inn → Akser (diagrammer)


Hovedakse

X-akse

Vis X-aksen som en linje med underinndelinger.

Y-akse

Vis Y-aksen som en linje med underinndelinger.

Z-akse

Vis Z-aksen som en linje med underinndelinger. Denne aksen kan kun vises i 3D-diagrammer.

Sekundær akse

I dette området kan du ta i bruk en sekundær akse i diagrammet. Hvis en dataserie allerede er tildelt denne aksen, vil LibreOffice automatisk vise aksen og dataoverskrifta. Disse innstillingene kan slås av senere. Hvis du tar i bruk en sekundær akse uten at data har blitt tildelt den, vil aksen vise verdiene til den primære aksen.

X-akse

Viser en sekundær X-akse i diagrammet.

Y-akse

Viser en sekundær Y-akse i diagrammet.

Tipsikon

Hovedaksen og den ekstra aksen kan ha ulik skalering. For eksempel kan den ene aksen gå opp til «2 cm», mens den andre går til «1,5 cm».


Supporter oss!