Dataoverskrifter

Åpner dialogvindiet Dataoverskrifter som lar deg stille inn dataoverskrifter.

Hvis et element i en dataserie er valgt, vil denne kommandoen kun virke på denne. Hvis ingen elementer er valgt, vil denne kommandoen virke på alle dataserier.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Sett inn → Dataoverskrifter (diagrammer)

Velg fanen Format → Formatvalg → Datapunkt/dataserier → Dataoverskrifter (for dataserier og datapunkt) (diagrammer)


Vis verdi som tall

Vis absoluttverdiene til datapunktene.

Tallformat

Åpne et dialogvindu som lar deg velge tallformatet.

Vis verdi som prosent

Vis prosentverdiene til datapunktene i hver kolonne.

Prosentformat

Åpne et dialogvindu som lar deg velge prosentformatet.

Vis kategori

Viser tekstetikettene til datapunktene.

Vis forklaringsnøkkel

Vis forklaringsikonene ved siden av etiketten til hvert datapunkt.

Skilletegn

Velg skilletegnet for å skille flere tekststrenger i samme objekt.

Plassering

Velg plasseringen til dataoverskrifter i forhold til objektene.

Tekstretning

Velg tekstretningen for et avsnitt som bruker kompleks tekstutforming (CTL). Dette valget er bare tilgjengelig om Bruk for kompleks tekst (CTL) er slått på.

Roter tekst

Klikk på den runde skiven for å bestemme retningen på teksten i dataetiketten.

Skriv inn vinkelen for å rotere dataetiketten mot klokken.

Supporter oss!