Forklaring

Åpner dialogvinduet Forklaring , som lar deg endre plasseringen til forklaringer i diagrammet, og angi om forklaringen vises.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Sett inn → Forklaring (diagrammer)

Velg fanen Plassering under Format → Forklaring (diagrammer)


For å vise eller skjule en forklaring, kan du trykke på Forklaring på/avFormat-linjen.

Ikon

Forklaring på/av

Vis

Velg om du vil vise en forklaringsrute i diagrammet. Dette valget er kun tilgjengelig dersom du har åpnet dialogvinduet via Sett inn – Forklaring.

Posisjon

Velg posisjonen til forklaringen:

Venstre

Plasser forklaringene til venstre for diagrammet.

Oppe

Plasser forklaringene over diagrammet.

Høyre

Plasser forklaringene til høyre for diagrammet.

Nede

Plasser forklaringene under diagrammet.

Tekstretning

Denne funksjonen er bare tilgjengelig hvis støtte for kompleks tekstlayout er aktivert i - Språk og lokale - Generelt.

Tekstretning

Velg tekstretningen for et avsnitt som bruker kompleks tekstutforming (CTL). Dette valget er bare tilgjengelig om Bruk for kompleks tekst (CTL) er slått på.

Overlegg

angir om legenden skal overlappe diagrammet. Å slå av dette alternativet er nyttig hvis du vil vise legenden over en tom del av diagramområdet i stedet for ved siden av. På denne måten kan tegneområdet fylle hele diagramområdet og øke lesbarheten.

Supporter oss!