Titler

Åpner et dialogvindu for å skrive inn eller endre titler i en tabell.. Du kan angi teksten for hovedtittelen, undertittelen og akseoverskriftene, samt angi om de skal vises.

For å bruke denne funksjonen …

VelgSett inn - Tiler(Diagram)


Tittel

Skriv inn den ønskede tittelen for diagrammet. Denne vises øverst i diagrammet.

Undertittel

Skriv inn den ønskede undertittelen for diagrammet. Denne vises under tittelen som er angitt i feltet Tittel.

Akser

X-akse

Skriv inn den ønskede tittelen for x-aksen i diagrammet.

Y-akse

Skriv inn den ønsktede tittelen for y-aksen i diagrammet.

Z-akse

Skriv inn den ønsktede tittelen for z-aksen i diagrammet. Dette valget er kun tilgjengelig for 3D-diagram.

Sekundære akser

X-akse

Skriv inn den ønskede sekundærtittelen for x-aksen i diagramet. Denne vises på motsatt side av diagrammet som x-aksetittelen.

Y-akse

Skriv inn den ønskede sekundærtittelen for Y-aksen i diagramet. Denne vises på motsatt side av diagrammet som Y-aksetittelen.

Supporter oss!