LibreOffice Calc-funksjoner

LibreOffice Calc er et regnearkprogram du kan bruke til å beregne, analysere og håndtere data. Du kan også åpne og arbeide med regneark fra Microsoft Excel.

Utregninger

LibreOffice Calc gir deg mange funksjoner for blant annet statistikk og finans, som du kan bruke til å lage formler som gjør komplekse utregninger med dataene.

Du kan også få hjelp fra funksjonsveiviseren til å lage formler.

«Hva om»-utregninger

En nyttig funksjon er å kunne vise resultatene hvis du endrer en enkelt faktor i utregninger som er satt sammen av flere faktorer. Du kan for eksempel se hvordan endringer i nedbetalingstiden for et lån påvirker renta eller avdragene. Du kan også behandle store tabeller ved hjelp av scenarier som er laget på forhånd.

Databasefunksjoner

Bruk regneark til å stille opp, lagre og filtrere dataene.

I LibreOffice Calc kan du dra og slippe tabeller fra databaser. Du kan også bruke regneark som datakilde for brevfletting i LibreOffice Writer.

Oppstilling av data

Med et par museklikk kan du vise eller skjule visse områder i regnearket, formatere områdene etter visse vilkår eller kjapt regne ut delsummer og summer.

Dynamiske diagrammer

Med LibreOffice Calc kan du presentere informasjon fra regneark i dynamiske diagrammer som endrer seg automatisk når dataene endres.

Åpne og lagre Microsoft-filer

LibreOffice har filtre som både kan åpne og lagre Excel-filer og en rekke andre filtyper.

Supporter oss!