Verktøylinjen

Bruk verktøylinjen for å få tilgang til funksjoner som brukes ofte.

Sett inn

Trykk på pilen ved siden av denne knappen for å åpne verktøylinjen Sett inn. Fra den kan du sette inn bilder og spesielle tegn i dette arket.

Ikon

Sett inn

Sett inn celler

Trykk på pilen ved siden av knappen for å åpne verktøylinjen Sett inn celler. Fra den kan du sette celler, rader og kolonner inn i dette arket.

Ikon

Sett inn celler

Kontrollelementer

Verktøylinjen eller undermenyen Skjema Kontroller inneholder verktøy du trenger for å lage et interaktivt skjema.

Valg ikon

Kontrollelementer for skjemaer

Autoformatering

Bruk denne kommandoen for å bruke en autoformatering på det valgte området, eller for å angi dine egne autoformateringer.

AutoFormater Stiler Ikonet

Autoformatering

Velg temaer

Legg en formateringsstil til de valgte cellene.

Ikon

Velg temaer

AutoFilter

Filtrer automatisk det valgte celleområdet og lag en-raders listebokser der du kan velge hvilke elementer som skal vises.

Ikon

Autofilter

Standardfilter

Endre filterinnstillingene.

Ikon

Standardfilter

Avansert filter

Angi et avansert filter.

Start

Opens a dialog where you can select the source for your pivot table, and then create your table.

Euro-omregner

Gjør om valutaen funnet i LibreOffice Calc-dokumenter og i felter og tabeller i LibreOffice Writer-dokumenter til euro.

Angi

Opens a dialog where you can specify a name for a selected area or a name for a formula expression.

Tilpass verdi

Åpne et dialogvindu der du kan løse en ligning med en variabel.

Gruppe

Defines the selected cell range as a group of rows or columns.

Ikon

Sett inn gruppe

Løs opp gruppeering

Løs opp den valgte grupperinga. I en nøstet gruppering vil de siste radene eller kolonnene som ble lagt til, bli fjernet fra grupperinga.

Ikon

Løs opp gruppe

Supporter oss!