Verktøylinjen

Bruk verktøylinjen for å få tilgang til funksjoner som brukes ofte.

Sett inn

Trykk på pilen ved siden av denne knappen for å åpne verktøylinjen Sett inn. Fra den kan du sette inn bilder og spesielle tegn i dette arket.

Ikon

Sett inn

Sett inn celler

Trykk på pilen ved siden av knappen for å åpne verktøylinjen Sett inn celler. Fra den kan du sette celler, rader og kolonner inn i dette arket.

 Ikon Sett inn celler

Sett inn celler

Kontrollelementer

Verktøylinjen eller undermenyen Skjema Kontroller inneholder verktøy du trenger for å lage et interaktivt skjema.

Valg ikon

Kontrollelementer for skjemaer

AutoFormat Stiler

Bruk denne kommandoen til å bruke et AutoFormat på et valgt eller for å definere dine egne autoformater.

Bruk denne kommandoen til å bruke et AutoFormat på et valgt eller for å definere dine egne autoformater.

D'oh! You found a bug (text/scalc/00/00000405.xhp#syautoformat not found).

Velg temaer

Legg en formateringsstil til de valgte cellene.

D'oh! You found a bug (text/scalc/02/06080000.xhp#sythemes not found).

AutoFilter

Filtrer automatisk det valgte celleområdet og lag en-raders listebokser der du kan velge hvilke elementer som skal vises.

Ikon

Autofilter

Standardfilter

Endre filterinnstillingene.

Ikon

Standardfilter

Avansert filter

Angi et avansert filter.

Start

Åpner en dialogboks der du kan velge kilden for pivottabellen, og deretter opprette tabellen.

Euro-omregner

Gjør om valutaen funnet i LibreOffice Calc-dokumenter og i felter og tabeller i LibreOffice Writer-dokumenter til euro.

Angi

Åpner en dialogboks der du kan angi et navn for et valgt område eller et navn for et formeluttrykk.

Tilpass verdi

Åpne et dialogvindu der du kan løse en ligning med en variabel.

Gruppe

Definerer det valgte celleområdet som en gruppe med rader eller kolonner.

Ikon

Sett inn gruppe

Løs opp gruppeering

Løs opp den valgte grupperinga. I en nøstet gruppering vil de siste radene eller kolonnene som ble lagt til, bli fjernet fra grupperinga.

Ikon

Løs opp gruppe

Supporter oss!