Bildelinje

Bildelinja vises når du setter inn eller velger et bilde i et regneark.

Bildefilterlinja

Denne knappen p√• bildeverkt√łylinja √•pner filterlinja, som lar deg bruke forskjellige filtre p√• det valgte bildet.

Ikon

Filter

Bildemodus

Viser en liste over visningsegenskapene til det valgte bildeobjektet. Det innebygde eller lenkede bildeobjektet i denne filen endres ikke, bare visningen av objektet.

Cellestiler

Bildemodus

Farge

Med fargelinja kan du redigere noen av egenskapene til det valgte objektet.

Gjennomsiktighet

Angir hvor gjennomsiktig bildeobjektet skal være. Du kan velge verdier fra 0 % (ugjennomsiktig) til 100 % (helt gjennomsiktig).

Ikon

Gjennomsiktighet

Beskjær bilde

Lar deg beskj√¶re visningen av et bilde som er satt inn. Det er bare visningen som beskj√¶res. Det gj√łres ingen endringer i selve bildet som er satt inn. Beskj√¶ringsfunksjonen er bare sl√•tt p√• n√•r et bilde er valgt.

I Impress og Draw vises det ikke noe dialogvindu når du trykker på knappen, men åtte beskjæringshåndtak vises rundt bildet. Åpne sprettoppmenyen for bildet og velg Beskjær BildeHvis du vil bruke et dialogvindu til å beskjære bildet.

Dra i ett av de åtte beskjæringshåndtakene for å beskjære bildet.

ikon

Beskjær bilde

Endre forankring

Lar deg bytte mellom ulike måter å forankre et objekt til dokumentet på.

På fanen Skjemautforming, klikk

Icon Anchor

Endre forankring

Flytt fremst

Flytt det valgte objektet fremst så det ligger foran alle andre objekter.

Icon Bring to Front

Flytt fremst

Flytt bakerst

Flytt det valgte objektet bakerst, slik at det ligger bak alle andre objekter.

Icon Send to Back

Flytt bakerst

Til forgrunn

Flytt objektet foran teksten.

Icon To Foreground

Til forgrunn

Til bakgrunn

Flytt objektet bak teksten.

Icon To Background

Til bakgrunn

Justering

Velg justering for de valgte objektene.

Ikon

Justering

Supporter oss!