Utskriftsvisningsmenylinje

Utskriftsvisningsmenylinjen vises når du velgerFil ->Utskriftsvisning.

Forrige side

Gå tilbake til forrige side i dokumentet. Denne funksjonen kan bare brukes når du har valgt Forhåndsvis side i Fil-menyen.

Ikon Forrige side

Forrige side

Neste side

Gå tilbake til forrige side i dokumentet. Denne funksjonen kan bare brukes når du har valgt Forhåndsvis side i Fil-menyen.

Ikon Neste side

Neste side

Gå til første side i dokumentet. Denne funksjonen kan bare brukes når du har valgt Forhåndsvis side i Fil-menyen.

Ikon første side

Gå til siste side i dokumentet. Denne funksjonen kan bare brukes når du har valgt Forhåndsvis side i Fil-menyen.

Ikon Siste side

Zoom Inn

Forstørrer skjermvisningen av dokumentet. Forstørrelsesfaktoren blir vist i statuslinjen.

Ikon Zoom Inn

Vis større

Zoom Ut

Forminsk skjermvisningen av dokumentet. Forminskelsesfaktoren blir vist i statuslinjen.

Ikon

Vise mindre

Fullskjerm

Skjuler menyene og verktøylinjene. For å avslutte fullskjermmodus, trykk på knappen Fullskjerm.

Formatering av sider

Åpne et dialogvindu der du kan bestemme utseendet til alle sidene i dokumentet.

Sidemarger

Viser eller skjuler sidemargene. Margene kan dras med musa, og også stilles inn i fanen Side i dialogvinduet Sidestil.

Skaleringsfaktor

Denne glidebryteren justerer skaleringsgraden til det utskrevne regnearket. Skaleringsgraden kan også stilles inn i fanen Ark i dialogvinduet Sidestil.

Lukking av forhåndsvisningen

For å avslutte forhåndsvisning av utskrift, trykk på knappen Lukk forhåndsvisning.

Supporter oss!