Statuslinja

Statuslinja viser informasjon om det gjeldende regnearket.

Posisjon i dokumentet

Viser hvor mange ark som er i bruk og det totale antallet ark i hele regnearket.

Gjeldende sidestil

Displays the current Page Style. Double-click to edit the style, right-click to select another style.

Skalering

Viser den gjeldende skaleringsfaktoren for sidevisning.

Innsettingsmodus

Viser den gjeldende innsettingsmodusen. Du kan veksle mellom «INN» (sett inn) og «OVER» (skriv over).

Merkingsmodus

Here you can switch between different selection modes.

Endret dokument

If changes to the document have not yet been saved, a "*" is displayed in this field on the Status bar. This also applies to new, not yet saved documents.

Digital signatur

See also Digitale signaturer.

Standardformel, Dato/klokkeslett, Feilmelding

Viser informasjon om dokumentet. Som standard vises summen av innholdet i de valgte cellene.

Supporter oss!