Statuslinjen

Statuslinjen viser informasjon om det gjeldende regnearket.

Posisjon i dokumentet

Viser hvor mange ark som er i bruk og det totale antallet ark i hele regnearket.

Gjeldende sidestil

Viser gjeldende sidestil. Dobbeltklikk for å redigere stilen, høyreklikk for å velge en annen stil.

Skalering

Viser den gjeldende skaleringsfaktoren for sidevisning.

Innsettingsmodus

Viser den gjeldende innsettingsmodusen. Du kan veksle mellom «INN» (sett inn) og «OVER» (skriv over).

Merkingsmodus

Bytter mellom ulike valgmoduser.

Endret dokument

Hvis endringer i dokumentet ennå ikke er lagret, vises en "*" i dette feltet på Status-linjen. Dette gjelder også nye, ennå ikke lagrede dokumenter.

Digital signatur

See also Digitale signaturer.

Standardformel, Dato/klokkeslett, Feilmelding

Viser informasjon om dokumentet. Som standard vises summen av innholdet i de valgte cellene.

Supporter oss!