Formellinjen

Bruk denne linjen til å skrive inn formler.

Navnefelt

Viser referansen for den valgte cellen, celleområdet eller navnet på området. Du kan også velge et celleområde og deretter angi et navn for dette i Navne boksen.

Kombinasjonsboks

Navnefelt

Funksjon

Åpner Funksjonsveiviseren, som interaktivt hjelper deg med å lage formler.

Åpner Funksjonsveiviseren, som interaktivt hjelper deg med å lage formler.

Ikon

Funksjonsveiviser

Velg Funksjon

Sett inn en funksjon av et celleområde i den gjeldende cellen. Funksjonen kan være Sum, Gjennomsnitt, Minimum, Maksimum og Antall. Klikk i en celle, klikk på dette ikonet, velg funksjonen i rullegardinlisten og juster eventuelt celleområdet. Eller velg noen celler som funksjonsverdien skal settes inn i, og klikk deretter på ikonet. Funksjonsresultatet legges til i bunnen av området.2

Ikon Velg Funksjon

Velg Funksjon

Funksjon

Lag en formel i den valgte cellen. Skriv inn formelen i inndata-linjen.

Ikon

Funksjon

Avbryt

Slett inndata-linjen, eller forkast endringene du har gjort i en formel.

Ikon

Avbryt

Godta

Godta innholdet i inndata-linjen, og sett innholdet inn i den gjeldende cellen.

Ikon

Godta

Inndatalinje

Skriv inn formelen du vil legge til i den gjeldende cellen. Du kan også klikke på knappen for funksjonsveiviseren for å sette inn en forhåndsvalgt funksjon i formelen.

Supporter oss!