Formellinjen

Bruk denne linjen til å skrive inn formler.

Navnefelt

Viser referansen for den valgte cellen, celleområdet eller navnet på området. Du kan også velge et celleområde og deretter angi et navn for dette i Navne boksen.

Kombinasjonsboks

Navnefelt

Function

Opens the Function Wizard, which helps you to interactively create formulas.

Opens the Function Wizard, which helps you to interactively create formulas.

Ikon

Funksjonsveiviser

Velg Funksjon

Sett inn en funksjon av et celleområde i den gjeldende cellen. Funksjonen kan være Sum, Gjennomsnitt, Minimum, Maksimum og Antall. Klikk i en celle, klikk på dette ikonet, velg funksjonen i rullegardinlisten og juster eventuelt celleområdet. Eller velg noen celler som funksjonsverdien skal settes inn i, og klikk deretter på ikonet. Funksjonsresultatet legges til i bunnen av området.2

Ikon Velg Funksjon

Velg Funksjon

Funksjon

Lag en formel i den valgte cellen. Skriv inn formelen i inndata-linjen.

Ikon

Funksjon

Avbryt

Slett inndata-linjen, eller forkast endringene du har gjort i en formel.

Ikon

Avbryt

Godta

Godta innholdet i inndata-linjen, og sett innholdet inn i den gjeldende cellen.

Ikon

Godta

Inndatalinje

Skriv inn formelen du vil legge til i den gjeldende cellen. Du kan også klikke på knappen for funksjonsveiviseren for å sette inn en forhåndsvalgt funksjon i formelen.

Supporter oss!